Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Kłaninie

Idź do spisu treści

Menu główne

Projekt UE

Projekt

W Szkole Podstawowej im. Jana Brzechwy w Kłaninie od grudnia 2011 r. do maja br. odbywały się zajęcia w ramach Projektu  pt. Pierwsze wsparcie na starcie – indywidualizacja szansą dla uczniów kl. I – III z gminy Bobolice. Zajęcia odbywały się w 4 grupa:
1. dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji,
2.  dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych,
3. rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych matematycznie i przyrodniczo – zajęcia matematyczno – przyrodnicze z obserwacją,
4.  rozwijające zainteresowania uczniów  szczególnie uzdolnionych polonistycznie – zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania
Zajęcia zorganizowane były w 8-9 osobowych zespołach –  po 30 godz. dla grupy. W sumie projektem objęci byli wszyscy uczniowie kl. I – III. W czasie zajęć wykorzystywane były pomoce zakupione w ramach projektu, które w znacznym stopniu uatrakcyjniły i wzbogaciły metody i formy pracy.
Dzięki aktywnemu uczestnictwu w tego typu zajęciach, (bez ocen i prac domowych) dzieci bawiąc się:
- wzbogaciły bierny i czynny słownik
- nabrały odwagi i pewności siebie
- poprawiły kontakty interpersonalne, pracowały nad odnoszeniem się z szacunkiem do siebie
- doskonaliły pracę w grupach
- w większym stopniu doświadczyły pracy metodami aktywnymi
- częściej pracowały w terenie
- mogły wykazać się zdobytą wiedzą i  doświadczeniami
- zdobywały i utrwalały umiejętności matematyczne
- przygotowały i zaprezentowały przedstawienie teatralne
- doskonaliły umiejętność czytania, pisania i wypowiadania się
- przygotowały dokumentację zdjęciową prowadzonych zajęć
- prezentowały efekty swojej pracy
- poznawały literaturę dziecięcą programy komputerowe
- doskonaliły i rozwijały percepcję wzrokowo – ruchową i słuchową
- uczyły się podejmować decyzje i pełnienia różnych ról
- poznawały sposoby wyrażania uczuć i emocji
- kształtowały czynności umysłowe ważne dla uczenia się matematyki, sprawności rachunkowej, wykorzystywanej w codziennych czynnościach matematycznych
- rozwijały swoje uzdolnienia i zainteresowania polonistyczne, matematyczno – przyrodnicze.

Zajęcia prowadzone były przez nauczycieli: Małgorzatę Bielecką, Mariolę Derda, Annę Rynkiewicz.
Informacja dot. realizacji zajęć w ramach projektu „Pierwsze wsparcie na starcie”, Nr zadania14 – Zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji  - prowadząca zajęcia: Małgorzata Bielecka
W ramach realizacji zaplanowanych zajęć, uczniowie biorący udział w projekcie, m.in.:
– poznali przysłowia i tradycje związane z Nowym Rokiem
– doskonalili  umiejętność  uważnego słuchania tekstu czytanego i wybierali najistotniejsze treści
– poznali baśń o Dwunastu miesiącach i za pomocą materiału plastycznego wyrażali swoje noworoczne marzenia
– układali historyjkę obrazkową i przypomnieli zasady bezpiecznego, ale aktywnego wypoczynku w czasie ferii
– wyrażali swoje emocje i przeżycia za pomocą gestu, mimiki i słowa
– utrwalali zasady ortograficzne
– układali walentynkowe życzenia za pomocą uzupełnianek sylabowych i wyrazowych
– układali zdania o zimie w oparciu o ilustracje tematyczne
– doskonalili umiejętność i sprawność posługiwania się słownikiem ortograficznym
– doskonalili i rozwijali pamięć słuchową i wzrokową
– wzbogacali swój czynny i bierny słownik w czasie zespołowych zabaw tematycznych ( w sklepie, u lekarza, w domu)
– rozwiązywali rebusy, zagadki i łamigłówki
W trakcie zajęć zwracano uwagę na zgodną i bezkonfliktową zabawę, poszanowanie swojej i innych godności, eliminowanie uprzedzeń związanych z odmiennością płciową.
Każde zajęcia rozpoczynają się krótką zabawą rytmiczno – ruchową przy muzyce rozwijającą orientację przestrzenną i wyczucie własnego ciała.
W czasie zajęć wykorzystywane są gry i pomoce dydaktyczne zakupione w ramach realizacji projektu.
Ponadto, metody i sposób prowadzenia zajęć wymaga od uczniów maksymalnej aktywności i zaangażowania wszystkich uczestników, co sprzyja  stymulowaniu ich wszechstronnego rozwoju  intelektualnego i społecznego.

Zdjęcia w galerii

----------------------------------------------------
Zajecia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejetności matematycznych.
Uczniowie na zajęciach doskonalą technikę rachunkową w zakresie 10,dziela i mnożą w zakresie 30 i 100. Poprzez zabawę i gry kształcą te umiejętności.  
Cele ogólne:  
1. Kształcenie czynności umysłowych ważnych dla uczenia się matematyki.
2. Kształcenie umiejętności wykorzystywanych w liczeniu i sprawności rachunkowej.
3. Kształcenie czynności wykorzystywanych w wykonywaniu pomiaru.
4. Kształcenie umiejętności wykorzystywanych w obliczeniach pieniężnych.
5. Kształcenie umiejętności wykorzystywanych w geometrii .
6. Kształcenie umiejętności  wykorzystywanych w codziennych czynnościach matematycznych.  

Cele szczegółowe:  
ad.1  
- Uczeń potrafi klasyfikować przedmioty,
-określać cechy wielkościowe ,
- układać przedmioty w serie rosnące i malejące,
- przelicza odlicza, liczy od dowolnej liczby i wstecz   
ad.2  
- Uczeń posługuje się pojęciem liczby naturalnej w jej trzech aspektach,
- rozpoznaje i nazywa liczby do 10,
- używa znaków (<, >, = ),
- dodaje i odejmuje na konkretach w zakresie 10,
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie 50 z przekroczeniem progu dziesiątkowego,
- mnoży i dzieli w zakresie 30,
- układa i rozwiązuje proste zadania tekstowe,
- dodaje i odejmuje liczby w zakresie do 100,
- odczytuje liczby w zakresie do 1000,
- mnoży i dzieli w zakresie do 100.
ad.3
- Uczeń rozumie sens ważenia i mierzenia,
- odmierzania objętości,
- nazywa dni tygodnia i miesiące.
ad.4
- Uczeń rozpoznaje i posługuje się monetami i banknotami,
- rozumie sens  kupna i sprzedaży.
ad.5
- Uczeń rozpoznaje i nazywa figury geometryczne,
- rysuje odcinki o podanej długości,
- rozpoznaje odcinki prostopadle i równoległe.
ad.6
- Uczeń potrafi zapisać datę, wymienić nazwy miesięcy,
- posługuje się godzinami i minutami,
- potrafi odczytać godziny,
- posługuje się jednostkami : metr, centymetr, milimetr, kilogram, dekagram, litr, pół litra, ćwierć litra,
- odczytuje temperature,
- odczytuje  i  zapisuje liczby w systemie rzymskim.          
czytaj więcej: kliknij tutaj
więcej zdjęć w galerii
                         Anna Rynkiewicz---------------------------------------------------------------------
W ramach  zajęć  rozwijających  zainteresowania uczniów szczególnie  uzdolnionych  polonistycznie-zajęcia recytatorskie i doskonalące technikę czytania/ zadanie 18 zrealizowaliśmy kolejne zadania
  bogacono czynne  słownictwo uczniów pracując ze słownikami
  bawiliśmy się w poszukiwaczy rymów organizując  konkurs na najzabawniejszą rymowankę ortograficzną
  słuchaliśmy bajek i baśni dla dzieci i wcielaliśmy się w role bohaterów
  urządziliśmy zabawę poetycką , której tematem były "Nasze wiersze i  wierszyki"
  czytaliśmy teksty dzieląc je na role
  przygotowujemy przedstawienie teatralne "Bajeczka nie tylko dla dzieci"
  ćwiczymy zachowanie na scenie

W  zajęciach  uczestniczyło  8 dzieci , w  tym 5  dziewczynek  i 3 chłopców.Uczniowie  pracowali  samodzielnie  i  w  grupach . Stan  bez  zmian .
           Mariola  Derda

 W  ramach "Zajęć  rozwijających  zainteresowania  uczniów  szczególnie  uzdolnionych  matematycznie  i  przyrodniczo - zajęcia  matematyczno - przyrodnicze  z  obserwacją" / ZADANIE 17 w ostatnim  czasie  uczniowie  z  klas  I-III wykonywali  zadania  matematyczno - przyrodnicze na różne sposoby. Były  wśród  nich  następujące :

  animacje i interakcje komputerowe- przystosowanie zwierząt do życia w określonych warunkach
  zabawy z kalendarzem i zegarem
  pomiar czasu
  kalendarzowe pory roku
  wycieczka do pobliskiego lasu-obserwacja drzewostanu zimą. Tropy na śniegu . Zima w lesie. Dokumentacja plastyczna i fotograficzna.
  składniki pogody i pomiar temperatury
  zabawy z wagą i miary pojemności
  zgadywanki matematyczno - przyrodnicze i gry rozwijające logiczne myślenie
  kalendarz pogody

W  zajęciach  uczestniczyło  9 dzieci , w  tym 5  dziewczynek  i 4 chłopców.Uczniowie  pracowali  samodzielnie  i  w  grupach . Stan  bez  zmian .

więcej zdjęć w galerii
                  Mariola  Derda  

Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego